Fakturor och fakturaköp

Sälja fakturor

Fakturabetalning

Många kunder förväntar sig att kunna betala med faktura, om man som företagare inte erbjuder faktura som betalsätt finns det risk att kunder väljer bort en för en konkurrent. I vissa branscher är det extra viktigt med fakturabetalning för att det är standard eller ett väldigt efterfrågat betalalternativ. Detta kan vara särskilt aktuellt när det gäller beställningar sker mellan två företag, s.k. b2b (business to business).

Det är dock många företagare som drar sig för att erbjuda fakturabetalning då det innefattar vissa risker, både för bedrägerier och sena betalningar. Det innebär också att pengar är upplåsta under betaltiden, oavsett om den är 10 dagar, 30 dagar eller 60 dagar, och det är under förutsättning att man faktiskt får betalt inom fakturans förfallodatum. Under den tidsperioden har man ofta egna fakturor att betala och pengarna kan då vara behövliga.

För många företagare är detta ett dilemma, fakturabetalning eller inte. Man vill ju ha så många kunder som möjligt och det är då av yttersta vikt att vara kundfokuserad och i största möjliga mån erbjuda det kunderna efterfrågar. Man vill ju inte gärna utsätta sig för mer risker än nödvändigt. Här kommer möjligheten att sälja sina fakturor in.

Vad betyder “sälja fakturor”

Det är precis som det låter, att man som företagare säljer sina kundfakturor till ett annat företag. Det finns företag som erbjuder en tjänst i form av att de tar över fakturan mot en avgift. det går till så att när en kund valt betalsätt faktura ställer man ut fakturan och skickar till kunden, man säljer då fakturan till ett annat företag som tar över skulden till kunden.

Fördelar

Det finns flera fördelar med att sälja fakturor, bl.a. att man minimerar riskerna som annars kan finnas med faktura som betalsätt och det är bra för likviditeten i ens företag.

När man säljer en faktura får man ofta pengarna inom ett dygn, till skillnad från om man ska vänta till förfallodatum som kan vara en månad. Genom att få pengarna på en gång är har man bättre likviditet och kan betala sina fakturor istället för att behöva skuldsätta sig medan man väntar på intäkterna från kundfakturorna. Man besparar sig på så vis besvär och ev. extra kostnader såsom ränta.

Detta scenario utgår från att kunderna betalar sina fakturor i tid, det finns ju också en risk att så inte alltid är fallet. Det finns kunder som inte har pengar när fakturan ska betalas eller glömmer bort att betala fakturan och därför blir sen. Dessa kunder kan ta mycket tid och energi för att få sin uteblivna betalning, tid som man kan spendera på betydligt bättre sätt. Det finns också kunder som helt enkelt är bedragare och inte har för avsikt att betala. Detta är förmodligen en av företagares värsta mardröm, men tyvärr en realitet för många. Man vill förstås inte utsätta sig för risken att bli bedragen, vilket både kan innebära att man inte får sina pengar och att man behöver spendera ännu mer tid i jakten på betalning. 

När man säljer en faktura tar företaget över skulden och därmed också indrivningen. Man behöver alltså inte oroa sig för att kunden inte betalar. Man själv har redan fått sin betalning för fakturan och sen sköter fakturaköparen ev. indrivning om kunden inte skulle betala i tid. Detta kan spara pengar, tid och energi så man har mer tid över till sin verksamhet istället för fakturafrågor.

Nackdelar

Man får inte hela summan för fakturan. Företaget som köper fakturan behöver givetvis också betalt och tar ut antingen en procent av fakturan eller en fast avgift. Man behöver därför se till att man har marginaler för detta i sin prissättning så att man inte förlorar pengar på att sälja sina fakturor.

Man förlorar kontakten med kunden. Om kunden skulle höra av sig om fakturafrågor är det inte du som sköter kontakten utan fakturaköparen. De brukar försöka hålla en hög servicenivå och bemöta kunderna bra men vissa företagare vill ha möjligheten att sköta all kundkontakt själv och veta exakt vad som kommuniceras. Man ska dock ha i åtanke att detta är både en för- och nackdel som påtalats ovan, man behöver inte kontakta kunder som inte betalat.

Om det är en dispyt kring fakturan, om kunden bestrider fakturan t.ex. för att denne inte har fått det den beställt, skickar många fakturaköpare tillbaka fakturan. De sköter inte tvisten med kunden gällande huruvida kunden fått det som utlovats utan det behöver man göra själv. Om kunden är sen med betalningen sköter fakturaköparen indrivning men om kunden hävdar att något är fel ovh bestrider fakturan behöver man ofta ändå ta hand om ärendet själv.